Навчальний центр фахівців морського транспорту

Українська мова English language Русский язык

Мы на Facebook!
65125, м.Одеса
вул. Канатна 42, оф. 325
+380 (48) 737-30-58

 

 

Описание

Підготовка осіб командного та рядового складу, які відповідають за вантажні операції на суднах, що перевозять небезпечні речовини навалом та в упаковці (B-V/b, B-V/c)

International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as Amended (STCW'95).

Правило II/2 Міжнародної Конвенції STCW'95, стандарти підготовки, сертифікації і несення вахти моряків, 1978 року з поправками. Розділи A-II/2, B-V/b и B-V/c Кодексу STCW'95.

Орган що схвалив підготовку

Державна служба України з безпеки на транспорті.

Мета навчального курсу

Надати знання та практичні навички щодо підготовки, перевірки відповідності та здійснення безпечного перевезення морем небезпечних та шкідливих вантажів та морських забруднювачів:

 • вміти визначати характеристики й властивості вантажу;
 • класифікувати небезпечні речовини й матеріали, що мають хімічну небезпеку;
 • визначати небезпеки для здоров’я.

Також для розуміння законодавчого значення й правильного застосовування:

 1. детальних інструкцій, включаючи безпечне упакування, обробку, зберігання й розділення небезпечних і шкідливих вантажів і забезпечувати необхідні застереження щодо інших вантажів, які визначені у Міжнародному кодексі з перевезення небезпечних вантажів (IMDG) і його додатках (R15; R15);
 2. правила ІІ-2/54 SOLAS 1974 р. з поправками (R8) у відношенні суден, призначених для перевезення небезпечних вантажів;
 3. додатка ІІІ Міжнародної конвенції із відвернення забруднення з суден 1973 р., як визначено протоколом 1978 р. прийнятим із цією метою (MARPOL-73/78) із поправками (R8);
 4. протоколу І до MARPОL-73/78 із поправками та пов’язані з ним процедури звітності, викладені у резолюції А.168 (16). Основні принципи суднових систем повідомлення й вимоги щодо звітності судна, включаючи порадник для повідомлень про інциденти, пов’язані з небезпечними вантажами, шкідливими речовинами і/або морськими забруднювачами, прийняті Асамблеєю ІМО 27 жовтня 1989 р.(R9);
 5. Міжнародного Кодексу морських твердих насипних вантажів, (IMSBC) із поправками (R14);
 6. розумінню правових наслідків цих дій відповідно до вимог розділу B V/5 Кодексу ПДНВ 95 з поправками.

Специфічні вимоги та вимоги до освітнього рівня

Відповідальність вимогам МК ПДНВ 78 з поправками щодо стану здоров'я.

Робочий навчальний план і програма курсу

Розроблено відповідно до рекомендацій Типового (Модельного) курсу Міжнародної морської організації (International Maritime Organization, ІМО) № 1.10; (2014 року видання), типового плану, затвердженному Наказом міністерства Інфраструктури України від 07.10.2014 року за № 491, настільки близько, наскільки дозволяють вимоги до Програми підготовки, що викладені в пункті 3.2 "ПОЛОЖЕННЯ про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків", затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2004 за № 1042.

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідає рекомендаціям Міжнародної морської організації (ІМО) та Техніко експлуатаційним вимогами до тренажерного та іншого обладнання призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди що перевозять вантажі навалом та в упаковці, затверджених Наказом міністерства Інфраструктури України від 07.10.2014 року за № 491.

Для відпрацювання практичних навичок використовуються різні види захисного спорядження від локальних засобів для захисту органів дихання та зору до повних комплектів захисного спорядження в кількості не менше ніж по одному зразку кожного у справному стані на групу.

У навчальному класі розміщений мінімальний набір демонстраційних плакатів (стендів):

 • система класифікації небезпечних вантажів UN, що використовується ІМО;
 • фізичні параметри (наприклад, boiling point, flash point, melting point, explosive limit тощо), що використовуються у Кодексі для опису властивостей речовин;
 • позначення, маркування та символи на тарі, що використовується для перевезення небезпечних вантажів;
 • типи упаковки небезпечних вантажів, зокрема звичайна та великотоннажна тара (packaging / large packaging), газові балони, стандартні контейнери та контейнери середньої вантажопідйомності, переносні цистерни тощо;
 • визначення пакувальних груп (PG) для різних небезпечних вантажів;
 • категорії укладання (stowage) небезпечних вантажів;
 • таблиця сегрегації (segregation) небезпечних вантажів, зміст термінів сегрегації;
 • використання засобів індивідуального захисту;
 • дії членів екіпажу в різних аварійних ситуаціях під час перевезення небезпечних вантажів або при стоянці судна в порту;
 • основні принципи надання першої медичної допомоги на суднах під час нещасних випадків з небезпечними вантажами.

Обладнання, що використовується для виконання практичних вправ - справне та доступне для експлуатації.

Тренажерні комплекси та навчальні класи цього напряму підготовки розміщені за адресою вул. Яші Гордіенко 62.

Доставка слухачів від місця оформлення на навчання до місця проведення занять та назад до головного офісу здійснюється комфортабельним автобусом, щоденно за встановленим графіком. Для слухачів послуга безкоштовна.

Запис на навчання здійснюється

Щоденно, крім суботи та неділі з 09.00 до 15.00.