Навчальний центр фахівців морського транспорту

Українська мова English language Русский язык

Мы на Facebook!
65125, м.Одеса
вул. Канатна 42, оф. 325
+380 (48) 737-30-58

73003, м. Херсон
вул. Пилипа Орлика (9 січня), 21/29
+380 (552) 49-61-62

 

 

Описание

Суднові механічні установки на допоміжному рівні (A-III/4)

Можливість виконання функції "Суднові механічні установки на допоміжному рівні" повинна підтверджуватись окремим сертифікатом, відповідно до вимог:

 1. Правила ІІІ/4 Міжнародної Конвенції STCW'95, "Стандарти підготовки, сертифікації і несення вахти моряків", 1978 року з поправками (International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as Amended (STCW'95), розділу А-ІІI/4 Кодексу STCW'95.
 2. Пункт 1. Регламенту ІII/4 "Мінімальні вимоги, що застосовуються до сертифікації моряків, які беруть участь у чергуванні" Директиви Європейського парламенту та Ради 2008/106/ЕС про мінімальний рівень підготовки моряків (переглянута версія).
 3. Пункту 3 Додатка Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року за № 269-р "Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері дипломування моряків на морському та річковому транспорті".

Орган що схвалив підготовку

Державна служба морського та річкового транспорту України.

Мета

Надання знань та практичних навичок, необхідних морякам які входять до складу машинної команди (несення вахти на допоміжному рівні у машинному відділенні чи призначеному виконувати обов’язки з періодичного автоматичного управління машинним відділенням) на морських суднах потужністю головного двигуна більше 750 кВт відповідно до вимог Кодексу ПДНВ, з поправками, Розділ A-ІII/4, Таблиця A-ІII/4, Конвенції ПДНВ 78 з поправками, Правило ІII/4. Пункту 1. Регламенту ІII/4 "Мінімальні вимоги, що застосовуються до сертифікації моряків, які беруть участь у чергуванні" Директиви Європейського парламенту та Ради 2008/106/ЕС про мінімальний рівень підготовки моряків (переглянута версія).

Надання компетентність з виконання на допоміжному рівні функцій пов'язаних з судновими механічними установками, як зазначено в колонці 1 Таблиці А-ІІI/4 Кодексу ПДНВ 95 з поправками:

 • виконання звичайних обов'язків, які доручаються особам рядового плавскладу стосовно вахти в машинному відділенні;
 • розуміння команд та вміння бути зрозумілими відносно питань, які стосуються обов'язків з несення вахти;
 • підтримання належного рівня води та тиску пари при несенні вахти в котельному відділенні;
 • використання аварійного обладнання та виконання дії під час аварійних ситуацій.

Не обмежуючись вище переліченим, слухач отримає початкові знання щодо:

 • звичайних операцій з такими системами як лляльна, баластна та вантажна;
 • електричних установок та пов'язаних з ними небезпек;
 • технічного обслуговування та ремонту механізмів, а також інструментів, що використовуються у машинному відділенні;
 • розміщення вантажу та заходів стосовно доставки запасів на судно.

Вимоги до освітнього рівня

 • не має.

Специфічні вимоги

 • Мінімальний вік слухачів – 16 років.
 • Наявність сертифікату державного зразку про закінчення навчання з професії "Моторист (Машиніст)" з присвоєнням рівня кваліфікації ІІ клас, І клас, або Able Seafarer Engine не звільняє претендента від практичної демонстрації компетентності, пов'язаної з виконанням процедур що засовуються при несення вахти на допоміжному рівні у машинному відділенні чи призначеному виконувати обов’язки з періодичного автоматичного управління машинним відділенням на морських суднах потужністю головного двигуна більше 750 кВт.
 • Плавальний стаж претендента терміном на 60 діб, зафіксований записом у послужній книжці моряка, якій підтверджує схвалений стаж роботи на морському судні з машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується з головною рухомою установкою потужністю 750 кВт або більше, чиї обов'зки не вимагають кваліфікації. Стаж роботи повинен бути пов'язаним з функціями стосовно несення машинної вахти та включати виконання обов'язків під безпосереднім керівництвом кваліфікованого механіка або кваліфікованої особи рядового плавскладу може бути зарахованим, якщо він обчислений за умовами викладеними у Пункті 2, Розділу III. Загальні вимоги до обчислення стажу плавання на морських суднах при присвоєнні звань особам командного складу морських суден "ПОЛОЖЕННЯ про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден" Затвердженого Наказом Міністерства Інфраструктури України від 18.03.2013 за № 813.
 • Володіння рівнем англійської мови не нижче проміжного (Lower intermediate) яке визначається за результатами вхідного контролю. Тобто, слухач має продемонструвати, то що він розуміє і може використовувати всі елементи граматики, лексики і фонетики, викладені в навчальній програмі рівня не нижче проміжного. Він також повинен продемонструвати, свої здібності у виконанні завдань типа "слухати і говорити, і читати, і писати" з розумною плавністю і точністю.

В стані незадовільного вхідного контролю слухачу пропонується підвищити особисті знання до необхідного рівня на курсах англійської мови Навчального центру фахівців морського транспорту за стандартами рекомендованими IMO Model Course № 3.17 "Maritime English".

Робочий навчальний план і програма курсу

Розроблено відповідно вимогам розділу А-ІІI/4 Кодексу STCW'95, Пункту 1. Регламенту ІII/4 "Мінімальні вимоги, що застосовуються до сертифікації моряків, які беруть участь у чергуванні" Директиви Європейського парламенту та Ради 2008/106/ЕС про мінімальний рівень підготовки моряків (переглянута версія); рекомендацій Міжнародної морської організації (International Maritime Organization, ІМО) Типового (модельного) курсу №№ 3.12, настільки близько, наскільки дозволяють вимоги до Програми підготовки, що викладені в пункті 3.2 "ПОЛОЖЕННЯ про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків", затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2004 за № 1042.

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідає рекомендаціям Міжнародної морської організації (ІМО) та Техніко-експлуатаційним вимогами до тренажерного та іншого обладнання призначеного для підготовки та перевірки знань суднових механіків з управління складом вахти машинного відділення, затверджених Наказом міністерства Інфраструктури України від 07.10.2014 року за № 491.

Для відпрацювання практичних навичок використовується повномасштабний тренажер суднового машинного відділення з програмно-апаратною базою Engine Room Simulator ERS 4000 ver. 7 якій моделює реальну роботу основних механізмів, які знаходяться у машинному відділенні, динамічні та енергетичні характеристики суден:

 • ГЕУ (рекомендується малооборотний дизельний двигун з турбіною);
 • допоміжних механізмів і пов’язаного з ними обладнання, які забезпечують роботу ГЕУ та судна;
 • органів управління та автоматики суднових механізмів і пристроїв;
 • суднової електростанції;
 • парового котлоагрегату;
 • опріснювальної установки;
 • стернового пристрою;
 • сепаратора лляльних вод із системою;
 • протипожежних систем;
 • баластної системи.

Відповідні властивостям реальних суден та складається з окремих тренажерних модулів:

 • "машинне відділення", яке складається з симулятора ГЕУ, допоміжних механізмів з пов’язаним з ним обладнанням;
 • "пост управління", у якому знаходиться необхідний інструментарій та прилади контролю та управління, включаючи пост управління судновою електричною установкою;
 • модуль інструктора, з якого інструктор має спостерігати за діями слухачів та вводити їм різні завдання, включаючи несправності.

Обладнання, що використовується для навчання - справне та доступне для експлуатації.

В стані необхідності кандидат може бути направленим на плавальну практику терміном на 60 діб з записом в послужну книжку моряка що підтверджує схвалений стаж роботи на морському судні машинним відділенням, що обслуговується традиційно або періодично не обслуговується з головною рухомою установкою потужністю 750 кВт або більше чиї обов'зки не вимагають кваліфікації. Стаж роботи повинен бути пов'язаним з функціями стосовно несення машинної вахти та включати виконання обов'язків під безпосереднім керівництвом кваліфікованого механіка або кваліфікованої особи рядового плавскладу.

Стаж плавання рахується, починаючи з дня прибуття на судно до дня списання з судна включно (при цьому день прибуття та день списання враховуються як цілі дні), помісячно і поденно. Один місяць означає календарний місяць або 30 днів, складених з періодів тривалістю менше одного місяця. При цьому при підрахунку стажу плавання один день плавання означає знаходження моряка на судні впродовж 24 годин, з яких загалом не менше 8 годин ця особа виконує роботу чи обов’язки, що мають відношення до кваліфікації/посади, на яку вона претендує, або несе ходову навігаційну вахту на містку або вахту в машинному відділенні (Пункт 2, Розділу III. Загальні вимоги до обчислення стажу плавання на морських суднах при присвоєнні звань особам командного складу морських суден "ПОЛОЖЕННЯ про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден" Затвердженого Наказом Міністерства Інфраструктури України від 18.03.2013 за № 813.).

Направлення на судно здійснюється після опанування курсу "Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків" (Safety Familiarization, Basic Training and Instruction for All Seafarers) відповідно до вимог Правила VI/1 Конвенції STCW 78 з поправками, глави VI/1, (пунктів 1.1.2 – 1.1.4, 2.1.1.1) Кодексу STCW 95 з поправками, розділ А-VІ/1; типових курсів ММО №№ 1.19; 1.20; 1.13; 1.21., типових планів, затверджених Наказом міністерства Інфраструктури України від 07.10.2014 за № 491.

Запис на навчання здійснюється

Щоденно, крім суботи та неділі з 09:00 до 15:00.