Навчальний центр фахівців морського транспорту

Українська мова English language Русский язык

Мы на Facebook!
65125, м.Одеса
вул. Канатна 42, оф. 325
+380 (48) 737-30-58

73003, м. Херсон
вул. Пилипа Орлика (9 січня), 21/29
+380 (552) 49-61-62

 

 

Описание

Судноводіння на допоміжному рівні (A-II/4)

Можливість виконання функції "Судноводіння на допоміжному рівні" повинна підтверджуватись окремим сертифікатом, відповідно до вимог:

  1. Правила ІІ/4 Міжнародної Конвенції STCW'95, "Стандарти підготовки, сертифікації і несення вахти моряків", 1978 року з поправками (International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as Amended (STCW'95), розділу А-ІI/4 Кодексу STCW'95.
  2. Пункт 1 Регламенту II/4 "Мінімальні вимоги, що застосовуються до сертифікації моряків, які беруть участь у чергуванні" Директиви Європейського парламенту та Ради 2008/106/ЕС про мінімальний рівень підготовки моряків (переглянута версія);
  3. Пункту 3 Додатка Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року за № 269-р "Про схвалення розроблених Міністерством інфраструктури планів імплементації деяких актів законодавства ЄС у сфері дипломування моряків на морському та річковому транспорті"

Орган що схвалив підготовку

Державна служба морського та річкового транспорту України.

Мета

Надання знань та практичних навичок, необхідних морякам які входять до складу ходової навігаційної вахти на морських суднах валовою місткістю 500 та більше брутто регістрових тон, виконувати процедури пов'язані з несенням ходової навігаційної вахти на допоміжному рівні здійснюючи спілкування англійською мовою за наведеним алгоритмом, складеним відповідно рекомендацій IMO Model Course 3.12 "Assessment, examination and certification of seafarers" відповідно до вимог Кодексу STCW 95 з поправками, Розділ A-ІI/4, Таблиця A-ІI/4, Правило ІI/4 Конвенції STCW 78 з поправками. Пункту 1. Регламенту II/4 "Мінімальні вимоги, що застосовуються до сертифікації моряків, які беруть участь у чергуванні" Директиви Європейського парламенту та Ради 2008/106/ЕС про мінімальний рівень підготовки моряків (переглянута версія);

Вимоги до освітнього рівня

  • не має.

Специфічні вимоги

  • Мінімальний вік слухачів – 16 років.
  • Наявність сертифікату Державного зразку про закінчення навчання з професії "Матрос" з присвоєнням рівня кваліфікації ІІ клас, І клас, або Able Seafarer Deck не звільняє претендента від практичної демонстрації компетентності пов'язаної з виконанням процедур що засовуються при несенні ходової навігаційної вахти на допоміжному рівні здійснюючи спілкування англійською мовою за наведеним алгоритмом, складеним відповідно рекомендацій IMO Model Course 3.12 "Assessment, examination and certification of seafarers" відповідно до вимог Кодексу STCW 95 з поправками, Розділ A-ІI/4, Таблиця A-ІI/4, Правило ІI/4 Конвенції STCW 78 з поправками.
  • Плавальний стаж претендента терміном на 60 діб, зафіксований записом у послужній книжці моряка якій підтверджує схвалений стаж роботи на морському судні валовою місткістю не менше 500 БРТ, пов'язаний з функціями по несенню ходової навігаційної вахти та включно виконання обов"язків, що виконуються безпосередньо під керівництвом капітана, вахтового помічника капітана або кваліфікованої особи рядового плавскладу може бути зарахованим якщо він обчислений за умовами викладеними у Пункті 2, Розділу III. Загальні вимоги до обчислення стажу плавання на морських суднах при присвоєнні звань особам командного складу морських суден "ПОЛОЖЕННЯ про порядок присвоєння звань особам командного складу морських суден" Затвердженого Наказом Міністерства Інфраструктури України від 18.03.2013 за № 813.
  • Володіння рівнем англійської мови не нижче проміжного (Lower intermediate) яке визначається за результатами вхідного контролю. Тобто слухач має продемонструвати, то що він розуміє і може використовувати всі елементи граматики, лексики і фонетики, викладені в навчальній програмі рівня не нижче проміжного. Він також повинен продемонструвати, свої здібності у виконанні завдань типа «слухати і говорити, і читати, і писати" з розумною плавністю і точністю.

В стані незадовільного вхідного контролю слухачу пропонується підвищити особисті знання до необхідного рівня на курсах англійської мови Навчального центру фахівців морського транспорту за стандартами рекомендованими IMO Model Course № 3.17 "Maritime English".

Робочий навчальний план і програма курсу

Розроблено відповідно вимогам розділу А-ІI/4 Кодексу STCW'95, Пункту 1. Регламенту II/4 "Мінімальні вимоги, що застосовуються до сертифікації моряків, які беруть участь у чергуванні" Директиви Європейського парламенту та Ради 2008/106/ЕС про мінімальний рівень підготовки моряків (переглянута версія); рекомендацій Міжнародної морської організації (International Maritime Organization, ІМО) Типового (модельного) курсу №№ 3.12, настільки близько, наскільки дозволяють вимоги до Програми підготовки, що викладені в пункті 3.2 "ПОЛОЖЕННЯ про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків", затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв"язку України від 25.11.2004 за № 1042.

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідає рекомендаціям Міжнародної морської організації (ІМО) та Техніко експлуатаційним вимогами до тренажерного та іншого обладнання призначеного для підготовки та перевірки знань судноводіїїв на повномасштабних навігаційних тренажерах з візуалізацією, затверджених Наказом міністерства Інфраструктури України від 07.10.2014 року за № 491.

Для відпрацювання практичних навичок використовується повномасштабний тренажер навігаційного містка з візуалізацією 120° з програмно-апаратною базою Navi – Trainer Professional 5000 Ver. 5.20.

Тренажерне обладнання складається з робочого місця інструктора та чотирьох суднових станцій з робочими місцями для слухачів, об'єднаних у локальну цифрову мережу обміну інформаційними даними і керуючими сигналами між собою і місцем інструктора.

Тренажерне обладнання моделює надводну обстановку, яка утворюється суднами в кількості від двох і більше, які керуються операторами інших суднових станцій.

Тренажерне обладнання моделює в реальному стані часу динамічні характеристики суден, які відповідають маневреним властивостям реальних суден які зображують курс, швидкість, кут перекладки стерна, діаметр циркуляції, оберти головного двигуна, кут повороту лопатів Гвинта з Кроком що Регулюється, дрейфу від вітру при різноманітному часі доби (день, ніч), стані погодних умов — наявності або відсутності опадів (дощ, туман,сніг); різноманітного стану хвилювання водної поверхні.

Тренажерне обладнання передбачає режим запису ходу задачі, вправи, що відпрацьовується, і всіх дій, що виконувалися слухачами на містку під час підготовки, для наступного розбору вирішеної задачі в реальному чи прискореному масштабі часу з виведенням надводної навігаційної обстановки на пристрій відображення (монітори), а також роздруківку параметрів виконуваної вправи на принтері в абсолютній або відносній системі координат.

Обладнання, що використовується для навчання - справне та доступне для експлуатації.

В разі необхідності кандидат може бути направленим на плавальну практику терміном на 60 діб з записом в послужну книжку моряка що підтверджує схвалений стаж роботи на морському судні (Стаж плавання) валовою місткістю не менше 500 БРТ не менше двох місяців. Стаж роботи пов'язується з функціями по несенню ходової навігаційної вахти та включає виконання обов'язків, що виконуються безпосередньо під керівництвом капітана, вахтового помічника капітана або кваліфікованої особи рядового плавскладу.

Стаж плавання рахується, починаючи з дня прибуття на судно до дня списання з судна включно (при цьому день прибуття та день списання враховуються як цілі дні), помісячно і поденно. Один місяць означає календарний місяць або 30 днів, складених з періодів тривалістю менше одного місяця. При цьому при підрахунку стажу плавання один день плавання означає знаходження моряка на судні впродовж 24 годин, з яких загалом не менше 8 годин ця особа виконує роботу чи обов’язки, що мають відношення до кваліфікації/посади, на яку вона претендує, або несе ходову навігаційну вахту на містку або вахту в машинному відділенні.

Направлення на судно здійснюється після опанування курсу "Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків" (Safety Familiarization, Basic Training and Instruction for All Seafarers) відповідно до вимог Правила VI/1 Конвенції STCW 78 з поправками, глави VI/1, (пунктів 1.1.2 – 1.1.4, 2.1.1.1) Кодексу STCW 95 з поправками, розділ А — VІ/1; типових курсів ММО №№ 1.19; 1.20; 1.13; 1.21., типових планів, затверджених Наказом міністерства Інфраструктури України від 07.10.2014 за № 491.

Запис на навчання здійснюється

Щоденно, крім суботи та неділі з 09:00 до 15:00.