Навчальний центр фахівців морського транспорту

Українська мова English language Русский язык

Мы на Facebook!
65125, м.Одеса
вул. Канатна 42, оф. 325
+380 (48) 737-30-58

73003, м. Херсон
вул. Пилипа Орлика (9 січня), 21/29
+380 (552) 49-61-62

 

 

Описание

Особа командного складу, відповідальна за охорону судна (офіцер з охорони судна) (VI/5, п. 1, A-VI/5)

International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as Amended (STCW'95)

Правило VI/6 Міжнародної Конвенції STCW'95, стандарти підготовки, сертифікації і несення вахти моряків, 1978 року з поправками. Розділ A-VI/5 Кодексу STCW'95.

Орган що схвалив підготовку

Державна служба України з безпеки на транспорті.

Bureau of Maritime Affairs Republic of Liberia.

Мета навчального курсу

Надання знань, необхідних особам командного складу, які будуть призначені відповідальними співробітниками за охорону судна (SSO), виконувати обов'язки та нести відповідальність щодо безпеки судна, впровадження і підтримки Плану охорони судна (SSP) зв'язку з Офіцерами безпеки компанії (CSO), портових засобів (PFSOs) відповідно до вимог зазначених в розділі A/2.1.6 (в розділі A/12) Кодексу ОСПС і в розділі A-VI/5 Кодексу ПДНВ з поправками.

Відповідно до вимог, зазначених в розділі A-VI/5 Конвенції ПДНВ і Кодексу з поправками 2010 року, разом з підготовкою відповідального співробітника з охорони судна, надається спеціальна підготовка для вирішення проблеми піратства і озброєного розбою проти суден.

Знання та навички не обмежуються нижче переліченим:

 • проведенням регулярних перевірок охорони судна, щоб переконатися, що відповідні заходи безпеки виконуються;
 • підтриманням і контроль за виконанням плану охорони судна, включаючи будь-які поправки до плану;
 • координацію аспектів безпеки обробки вантажу і суднових запасів з іншим судновим персоналом і відповідними співробітниками Port Security Officer;
 • пропозиціями з внесення змін в план охорони судна;
 • звітуванням до служби безпеки компанії про будь-які недоліки і невідповідності, що виявлені в ході внутрішніх перевірок, періодичних оглядів, безпеки та інспекційних перевірок, дотримання і здійснення коригувальних дій;
 • підвищенням обізнаності з безпеки і пильності на борту;
 • забезпеченням надання належної підготовки обслуговуючому персоналу,по мірі необхідності;
 • докладами про усі інциденти;
 • координацією впровадження плану охорони судна з Офіцерами безпеки компанії (CSO), портових засобів (PFSOs), компанією;
 • здійсненням контролю за роботою устаткування та систем охорони, їх правильною експлуатацією, своєчасним технічним обслуговуванням, перевірками, ремонтом та доглядом, якщо такі є.

Специфічні вимоги та вимоги до освітнього рівня

Передбачається, що навчання за цим курсом впроваджується для осіб командного складу судна, які вперше проходять курс, та мають бути призначеним відповідальними співробітниками з питань безпеки судна. Тим не менш, жодних конкретних вимог не виставляється.

Робочий навчальний план і програма курсу

Розроблено відповідно до рекомендацій Типового (Модельного) курсу Міжнародної морської організації (International Maritime Organization, ІМО) № 3.19 (2012 року видання), типового плану, затвердженого Наказом міністерства Інфраструктури України від 07.10.2014 року за № 491, настільки близько, наскільки дозволяють вимоги до Програми підготовки, що викладені в пункті 3.2 "ПОЛОЖЕННЯ про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків", затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2004 за № 1042.

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідає рекомендаціям Міжнародної морської організації (ІМО) та Техніко експлуатаційним вимогами до тренажерного та іншого обладнання призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди з питань охорони суден, затверджених Наказом міністерства Інфраструктури України від 07.10.2014 року за № 491.

Для підготовки членів екіпажу суден використовується устаткування, яке звичайно використовується на морських суднах.

До складу Обладнання входять різні види технічних засобів (або їх муляжі, або їх зображення на плакаті з описом), які використовуються з метою охорони як на судні, так і на березі, зокрема:

 • автоматична ідентифікаційна система (АІС);
 • суднова охоронна станція подачі сигналу;
 • різні закриття та задраювання;
 • портативні радіостанції;
 • обладнання Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ);
 • система телеспостереження;
 • апаратура для виявлення вторгнень;
 • металодетектор;
 • детектор вибухових речовин;
 • устаткування для огляду багажу шляхом сканування;
 • пристрій для подання загальносуднової тривоги;
 • дальньодистанційна акустична гармата;
 • колючий дріт;
 • електрична огорожа;
 • водяні та пінні стволи.

Обладнання, що використовується для виконання практичних вправ - справне та доступне для експлуатації.

Навчальний клас з цього напряму підготовки розміщені за адресою вул. Яші Гордіенко 62.

Доставка слухачів від місця оформлення на навчання до місця проведення занять та назад до головного офісу здійснюється комфортабельним автобусом, щоденно за встановленим графіком. Для слухачів послуга безкоштовна.

Запис на навчання здійснюється

Щоденно, крім суботи та неділі з 09.00 до 15.00.