Навчальний центр фахівців морського транспорту

Українська мова English language Русский язык

Мы на Facebook!
65125, м.Одеса
вул. Канатна 42, оф. 325
+380 (48) 737-30-58

 

 

Описание

Підготовка та інструктаж з питань охорони для усіх моряків (VI/6, п.п. 1, 2, A-VI/6, п.п. 1-4)

International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as Amended (STCW'95)

Правило VI/6 Міжнародної Конвенції STCW'95, стандарти підготовки, сертифікації і несення вахти моряків, 1978 року з поправками. Розділ A-VI/6-1 Кодексу STCW'95.

Орган що схвалив підготовку

Державна служба України з безпеки на транспорті.

Мета навчального курсу

Надання знань, необхідних морякам, до чиїх обов'язків не входять дії щодо забезпечення охорони судна згідно з Планами охорони судна (SSP) і виконання обов'язків відповідно до вимог Конвенції SOLAS 74 з поправками, глава XI-2; Кодексу STCW 78 з поправками, розділ A-VI/6; Кодексу ISPS , Конвенції STCW 78 які не обмежуються нижчепереліченим:

Не обмежуючись нижче переліченим, слухач повинен знати:

 1. значення і послідовні вимоги щодо різних рівнів безпеки;
 2. знання надзвичайних заходів і планів дій при непередбачених обставинах;
 3. методи розпізнавання і виявлення зброї, небезпечних речовин і пристроїв;
 4. ознаки щодо розпізнання людей (без утиску прав), що представляють потенційні загрози безпеці;
 5. методи з обходу заходів з охорони судна.

Специфічні вимоги та вимоги до освітнього рівня

 • Мінімальний вік слухачів – 16 років;
 • Освіта за фахом.

Робочий навчальний план і програма курсу

Розроблено відповідно до рекомендацій Типового (Модельного) курсу Міжнародної морської організації (International Maritime Organization, ІМО) № 3.27 (2012 року видання), типового плану, затвердженого Наказом міністерства Інфраструктури України від 07.10.2014 року за № 491, настільки близько, наскільки дозволяють вимоги до Програми підготовки, що викладені в пункті 3.2 "ПОЛОЖЕННЯ про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків", затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2004 за № 1042.

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідає рекомендаціям Міжнародної морської організації (ІМО) та Техніко експлуатаційним вимогами до тренажерного та іншого обладнання призначеного для підготовки та перевірки знань осіб командного складу та суднової команди з питань охорони суден, затверджених Наказом міністерства Інфраструктури України від 07.10.2014 року за № 491.

Для підготовки членів екіпажу суден використовується устаткування, яке звичайно використовується на морських суднах.

До складу Обладнання входять різні види технічних засобів (або їх муляжі, або їх зображення на плакаті з описом), які використовуються з метою охорони як на судні, так і на березі, зокрема:

 • автоматична ідентифікаційна система (АІС);
 • суднова охоронна станція подачі сигналу;
 • різні закриття та задраювання;
 • портативні радіостанції;
 • обладнання Глобальної морської системи зв’язку у разі лиха та для забезпечення безпеки (ГМЗЛБ);
 • система телеспостереження;
 • апаратура для виявлення вторгнень;
 • металодетектор;
 • детектор вибухових речовин;
 • устаткування для огляду багажу шляхом сканування;
 • пристрій для подання загальносуднової тривоги;
 • дальньодистанційна акустична гармата;
 • колючий дріт;
 • електрична огорожа;
 • водяні та пінні стволи.

Обладнання, що використовується для виконання практичних вправ - справне та доступне для експлуатації.

Навчальний клас з цього напряму підготовки розміщені за адресою вул. Яші Гордіенко 62.

Доставка слухачів від місця оформлення на навчання до місця проведення занять та назад до головного офісу здійснюється комфортабельним автобусом, щоденно за встановленим графіком. Для слухачів послуга безкоштовна.

Запис на навчання здійснюється

Щоденно, крім суботи та неділі з 09.00 до 15.00.