Навчальний центр фахівців морського транспорту

Українська мова English language Русский язык

Мы на Facebook!
65125, м.Одеса
вул. Канатна 42, оф. 325
+380 (48) 737-30-58

 

 

Описание

Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах за розширеною програмою (V/1-2 п.п. 3, 4, A-V/1-2 п. 2)

International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as Amended (STCW'95)

Правило V/1-2 (пункти 3, 4) Міжнародної Конвенції STCW'95, стандарти підготовки, сертифікації і несення вахти моряків, 1978 року з поправками, розділів А-V/1-2 (пункт 2) Кодексу STCW'95.

Орган що схвалив підготовку

Державна служба України з безпеки на транспорті.

Мета

Підготовка капітанів, осіб керівного cкладу та інших членів екіпажа, які несуть відповідальність, виконуючи вантажні операції в порту і на переході морем яка охоплює питання безпеки на танкерах-газовозах, заходи протипожежної безпеки і систем, контроль і попередження забруднень, практичну експлуатацію устаткування і систем, виконання законодавства, правил і вимог. Курс охоплює вимоги викладені в таблиці розділу A-V/1-2-2 Кодексу ПДНВ, схваленого міжнародною конвенцією ПДНВ з поправками.

Розширені курси для виконання вантажних операцій на газовозах включають:

 1. Знання устрою, систем і устаткування газовоза;
 2. Знання теорії і характеристик насосів, включаючи типи вантажних насосів і їх безпечну експлуатацію;
 3. Знання впливу наливних вантажів на посадку, остійність і конструктивну цілісність;
 4. Компетентність у сфері культури безпеки на танкерах і здійснення вимог управління безпекою;
 5. Компетентність у сфері безпечної підготовки, процедур і переліків контрольних перевірок для усіх вантажних операцій;
 6. Компетентність у виконанні вимірів і розрахунків, пов'язаних з вантажем;
 7. Здатність керувати персоналом, що має обов'язки щодо вантажу, і спостерігати за цим персоналом;
 8. Знання і розуміння основних хімічних і фізичних властивостей і відповідних визначень, що відносяться до безпечного перевезення зріджених газів наливанням на суднах;
 9. Розуміння інформації, що міститься в листі даних про безпеку матеріалів (ЛДБМ) (MSDS);
 10. Знання і розуміння небезпек і заходів контролю, пов'язаних з вантажними операціями на газовозах;
 11. Уміння калібрувати і використовувати системи, прилади і устаткування спостереження і виявлення газу;
 12. Знання і розуміння небезпек, пов'язаних з невиконанням відповідних норм/правил;
 13. Знання і розуміння безпечної практики роботи, включаючи оцінку ризику і особисту безпеку на судні, стосовно газовозів;
 14. Знання і розуміння процедур, вживаних при аваріях на газовозах;
 15. Дії, що робляться після зіткнення, посадки на мілину або розливу і попадання судна в хмару токсичної або займистої пари;
 16. Знання процедур першої медичної допомоги і застосування протиотрут на газовозах, використовуючи Порадник по заходах першої медичної допомоги при нещасних випадках, пов'язаних з небезпечними вантажами (MFAG);
 17. Розуміння процедур для відвертання забруднення довкілля;
 18. Знання і розуміння відповідних положень Міжнародної конвенції по відвертанню забруднення з суден (Конвенція МАРПОЛ) і інших документів, що відносяться до цього, ММО, галузевих порадників і зазвичай вживаних портових правил;
 19. Професійні навички щодо використання Кодексу МКХ, МКГ і відповідних документів.

Специфічні вимоги та вимоги до освітнього рівня

Наявність

 • відповідної базової та фахової освіти;
 • сертифікат з спеціалізованого напряму "Початкова підготовка для здійснення вантажних операцій на танкерах – газовозах";
 • щонайменше три місяці схваленого стажу роботи на танкерах – газовозах, або пройти щонайменше один місяць схваленої підготовки на нафтових танкерах на понадштатній посаді, з виконанням не менше трьох операцій з завантаження та трьох операцій з вивантаження, що документально засвідчені у Книзі реєстрації підготовки, беручи до уваги вимоги, викладені у розділі В-V/1;
 • сертифікат з спеціального напряму підготовки “Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків” згідно з положеннями розділу A-VI/1 Кодексу ПДНВ 95, з поправками;
 • мінімальний граничний вік–18 років;

Робочий навчальний план і програма курсу

Розроблено відповідно до рекомендацій Типового (Модельного) курсу Міжнародної морської організації (International Maritime Organization, ІМО) № 1.05 (2015 року видання), настільки близько, наскільки дозволяють вимоги до Програми підготовки, що викладені в пункті 3.2 "ПОЛОЖЕННЯ про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків", затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2004 за № 1042.

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідає рекомендаціям Міжнародної морської організації (ІМО) та Техніко експлуатаційним вимогами до тренажерного та іншого обладнання призначеного для підготовки та перевірки знань осіб суднової команди для проведення вантажних операцій на танкерах-газовозах, затверджених Наказом міністерства Інфраструктури України від 07.10.2014 року за № 491.

Для відпрацювання практичних навичок використовується навчальні матеріали що забезпечують отримання стійких знань з наступних сфер компетентності.

 • Сприяння безпечному проведенню вантажних операцій на танкерах, що транспортують зріджений газ;
 • Вжиття запобіжних заходів для відвертання виникнення небезпек;
 • Проведення операцій по боротьбі з пожежею;
 • Дії при аваріях;
 • Вжиття запобіжних заходів для відвертання забруднення довкілля у результаті втрати вантажу.

Запис на навчання здійснюється

Щоденно, крім суботи та неділі з 09.00 до 15.00.