Навчальний центр фахівців морського транспорту

Українська мова English language Русский язык

Мы на Facebook!
65125, м.Одеса
вул. Канатна 42, оф. 325
+380 (48) 737-30-58

 

 

Описание

Підготовка для проведення вантажних операцій на танкерах-хімовозах за розширеною програмою (V/1-1 п.п. 5, 6, A-V/1-1 п. 3)

International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as Amended (STCW'95)

Правило V/1-1 (пункти 5, 6) Міжнародної Конвенції STCW'95, стандарти підготовки, сертифікації і несення вахти моряків, 1978 року з поправками, розділів А-V/1-1 (пункт 3) Кодексу STCW'95.

Орган що схвалив підготовку

Державна служба України з безпеки на транспорті.

Мета

Надання поглиблених знань та навичок з обов'язків капітанам, особам керівного складу та іншим членам екіпажу, які несуть відповідальність, виконуючи вантажні операції в порту та на переході морем, включаючи безпеку на танкерах-хімовозах, заходів протипожежної безпеки і систем, контроль і попередження забруднень, практичну експлуатацію устаткування і систем, виконання законодавства, правил і вимог.

Навчальний курс включає:

 • ознайомленими з устаткуванням, приладами і пристроями контролю, що використовуються під час вантажних операцій на танкерах;
 • належне планування, використання перевірочних листів і розкладів різних вантажних операцій;
 • застосування належних і безпечних процедур при виконанні різних операцій на борту хімічного танкера;
 • набуття досвіду щодо визначення робочих завдань та їх вирішення;
 • підвищення особистих навичок щодо виконання і координування дій в аварійних ситуаціях.

Специфічні вимоги та вимоги до освітнього рівня

Необхідно мати:

 • відповідну базову та фахову освіту;
 • сертифікат з спеціалізованого напряму "Початкова підготовка для здійснення вантажних операцій на нафтових танкерах і танкерах – хімовозах";
 • щонайменше три місяці схваленого стажу роботи на нафтових танкерах, або
 • пройти щонайменше один місяць схваленої підготовки на нафтових танкерах на понадштатній посаді, з виконанням не менше трьох операцій з завантаження та трьох операцій з вивантаження, що документально засвідчені у Книзі реєстрації підготовки, беручи до уваги вимоги, викладені у розділі В-V/1;
 • сертифікат з спеціального напряму підготовки "Ознайомлення, початкова підготовка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків" згідно з положеннями розділу A-VI/1 Кодексу ПДНВ 95, з поправками;
 • мінімальний граничний вік – 18 років;

Робочий навчальний план і програма курсу

Розроблено відповідно до рекомендацій Типового (Модельного) курсу Міжнародної морської організації (International Maritime Organization, ІМО) № 1.03 (2016 року видання), типового плану, затвердженого Наказом міністерства Інфраструктури України від 07.10.2014 року за № 491, настільки близько, наскільки дозволяють вимоги до Програми підготовки, що викладені в пункті 3.2 "ПОЛОЖЕННЯ про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків", затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2004 за № 1042.

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідає рекомендаціям Міжнародної морської організації (ІМО) та Техніко експлуатаційним вимогами до тренажерного та іншого обладнання призначеного для підготовки та перевірки знань осіб суднової команди для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах, затверджених Наказом міністерства Інфраструктури України від 07.10.2014 року за № 491.

Для відпрацювання практичних навичок використовується тренажер з вантажно баластних операцій. Обладнання моделює та імітує процеси відповідно до вимог Міжнародної морської організації, і дозволяє відпрацьовувати практичні навички, які можуть включати аварійні, небезпечні або незвичайні ситуації, пов’язані з цілями підготовки, а також ситуації, пов’язані із забрудненням навколишнього середовища вантажем, мастильними, хімічними та іншими небезпечними речовинами.

Обладнання моделює устаткування з обробки вантажу та управління операціями, що відповідає експлуатаційним вимогам, прийнятим ІМО, та використовуватися для:

 • імітації експлуатаційного середовища, у тому числі поста управління вантажними операціями з приладами, які відповідають конкретному типу вантажної системи;
 • моделювання функцій із завантаження та розвантаження, проведення баластних операцій, а також даних стосовно остійності та напружень у корпусі, що відповідають виконанню завдань з обробки вантажу;
 • імітації операцій із завантаження, розвантаження, прийому та зливу баласту, а також пов’язаних з цим розрахунків остійності, посадки, крену, повздовжньої міцності, згинаючих моментів і остійності у пошкодженому стані.

Обладнання відповідає експлуатаційним вимогам відповідно до певного типу танкера та використовуватися для:

 • вивчення устрою танкера, складу його технічних засобів і систем;
 • ведення розрахунків і складання вантажного плану, остійності неушкодженого і аварійного судна, визначення показників остійності і непотоплюваності відповідно до вимог ІМО та класифікаційного товариства, а також технологічної карти вантажних та баластних операцій;
 • ведення розрахунків стану кінцевого та проміжних етапів завантаження судна;
 • проведення підготовки до вантажних, баластних та допоміжних операцій;
 • проведення вантажних операцій;
 • проведення баластних операцій;
 • здійснення зачистки танків;
 • здійснення миття танків сирою нафтою, водою, зокрема нагрітою, та парою;
 • вентиляції, інертизації і дегазації танків;
 • очищення і відкачування нафтовмісних вод;
 • можливості відпрацювання дій аварійного характеру;
 • проведення імітації інертизації вантажних танків з використанням обладнання IGS (Inert Gas Systems);
 • дії в аварійних ситуаціях, включаючи негайну зупинку вантажних і баластних операцій;
 • дій під час настання пожежі на судні або поблизу нього як на стоянці, так і в морі;
 • відпрацювання дій для запобігання гідравлічному удару у вантажній системі та системі миття танків.

Обладнання містить необхідний вибір різних видів вантажу (не менше трьох).

Обладнання надає можливість моделювати окремі технологічні завдання у повному обсязі та передбачати можливість фіксування результатів виконання технологічних процесів слухачами з метою оцінки результату їх підготовки.

На обладнанні відпрацьовуються:

 • операції з вантажем;
 • баластні операції;
 • операції з миття танків;
 • операції із зачищення танків;
 • очищення та відкачування нафтовмісних вод;
 • відтворення реальних експлуатаційних можливостей суднового обладнання, пов’язаного з підготовкою;
 • дії, пов’язані з небезпекою вантажу, включаючи збіднене киснем середовище,
 • "вуглеводне сп’яніння" і токсичність, правила щодо паління тощо;
 • надання першої допомоги у разі отримання ураження певним вантажем;
 • порядок надання дозволу на роботи, в тому числі вогневі роботи та процедури входу до зачинених приміщень;
 • використання засобів індивідуального захисту;
 • дії з усунення небезпеки впливу вільної поверхні та переміщення рідин у танках.

Запис на навчання здійснюється

Щоденно, крім суботи та неділі з 09.00 до 15.00.