Навчальний центр фахівців морського транспорту

Українська мова English language Русский язык

Мы на Facebook!
65125, м.Одеса
вул. Канатна 42, оф. 325
+380 (48) 737-30-58

 

 

Описание

Підготовка з використання системи інертних газів

International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as Amended (STCW'95)

Правило V/1-1 (пункти 3, 4) Міжнародної Конвенції STCW'95, стандарти підготовки, сертифікації і несення вахти моряків, 1978 року з поправками, розділів А-V/1-1 (пункт 2) Кодексу STCW'95.

Орган що схвалив підготовку

Державна служба України з безпеки на транспорті.

Мета

Надання знань та навичок членам екіпажу танкерів, що транспортують нафту, і несуть відповідальність, виконуючи вантажні операції в порту та на переході морем з використанні системи інертних газів, включаючи безпеку на нафтових танкерах, заходи протипожежної безпеки і систем, контроль і попередження забруднень, практичну експлуатацію устаткування і систем, виконання законодавства, правил і вимог.

Навчальний курс включає:

 • ознайомленими з устаткуванням, приладами і пристроями контролю, що вико-ристовуються під час вантажних операцій на танкерах;
 • належне планування, використання перевірочних листів і розкладів різних вантажних операцій;
 • застосування належних і безпечних процедур при виконанні різних операцій на борту нафтового танкера;
 • набуття досвіду щодо визначення робочих завдань та їх вирішення;
 • підвищення особистих навичок щодо виконання і координування дій в аварійних ситуаціях.

Специфічні вимоги та вимоги до освітнього рівня

Наявність:

 • відповідної базової та фахової освіти;
 • сертифікат з спеціалізованого напряму "Початкова підготовка для здійснення вантажних операцій на нафтових танкерах і танкерах – хімовозах";
 • щонайменше три місяці схваленого стажу роботи на нафтових танкерах, або
 • пройти щонайменше один місяць схваленої підготовки на нафтових танкерах на позаштатній посаді, з виконанням не менше трьох операцій з завантаження та трьох операцій з вивантаження, що документально засвідчені у Книзі реєстрації підготовки, беручи до уваги вимоги, викладені у розділі В-V/1;
 • сертифікат з спеціального напряму підготовки "Ознайомлення, початкова підготов-ка та інструктаж з питань безпеки для всіх моряків" згідно з положеннями розділу A-VI/1 Кодексу ПДНВ 95, з поправками;
 • мінімальний граничний вік – 18 років.

Робочий навчальний план і програма курсу

Розроблено відповідно до рекомендацій Типового (Модельного) курсу Міжнародної морської організації (International Maritime Organization, ІМО) № 1.02 (2015 року видання), типового плану, затвердженого Наказом міністерства Інфраструктури України від 07.10.2014 року за № 491, настільки близько, наскільки дозволяють вимоги до Програми підготовки, що викладені в пункті 3.2 "ПОЛОЖЕННЯ про огляд підприємств, організацій та установ, що проводять підготовку моряків", затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 25.11.2004 за № 1042.

Матеріально-технічне забезпечення

Відповідає рекомендаціям Міжнародної морської організації (ІМО) та Техніко експлуатаційним вимогами до тренажерного та іншого обладнання призначеного для підготовки та перевірки знань осіб суднової команди для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах та танкерах-хімовозах, затверджених Наказом міністерства Інфраструктури України від 07.10.2014 року за № 491.

Для відпрацювання практичних навичок використовується тренажер з вантажно баластних операцій. Обладнання моделює та імітує процеси відповідно до вимог Міжнародної морської організації, і дозволяє відпрацьовувати практичні навички, які можуть включати аварійні, небезпечні або незвичайні ситуації, пов’язані з цілями підготовки, а також ситуації, пов’язані із забрудненням навколишнього середовища вантажем, мастильними, хімічними та іншими небезпечними речовинами.

Детальний опис обладнання надано у відповідному розділі за напрямом спеціалізованої підготовки для проведення вантажних операцій на нафтових танкерах за розширеною програмою.

Запис на навчання здійснюється

Щоденно, крім суботи та неділі з 09.00 до 15.00.